רציונאל

אזור אצבע הגליל מייצג אזור ייחודי שמאפייניו הייחודיים עושים אותו מתאים ביותר לשמש כשדה מחקר בתחומי החוסן. להלן המאפיינים הבולטים שבהם: (א) אזור פריפריה עם כול הכרוך בכך (כמו קשיי כלכלה ופרנסה). (ב) חיים קרוב לגבול הלבנוני דבר המחייב את תושבי האזור להתמודד עם מצבי מלחמה וטרור. (ג) אזור שיש בו צורות יישוב שונות ומגוונות החל מעיירות פיתוח, דרך מושבות, מושבים קיבוצים, כפרים ויישובים קהילתיים. (ד) אזור שיש בו נוכחות רבה למיעוטים בני
דתות וקבוצות אתניות מגוונות: דרוזים, צ'רקסים, נוצרים, מוסלמים ויהודים. (ה) קיומו של מוסד אקדמי צעיר ומתפתח –המכללה האקדמית תל חי- המהווה מרכז חברתי חשוב לאזור המושך אליו סטודנטים/יות מכול רחבי הארץ כמו גם סגל אקדמי ברמה גבוהה. כול אלה מהווים אתגר לחוקרי החוסן על היבטיו השונים: האישי, הקהילתי והלאומי. ייחודו של המכון המוצע בהיותו רב-תחומי בגישתו לחוסן ברמות החברתיות השונות והמגוונות שיש להם נגיעה לחוסן. מגוון הנושאים הרחב
בתחומי החברה המתקשרים לחוסן הוא גדול ויאפשר לחוקרים מתחומים שונים למצוא את מקומם במסגרת פעילות המכון.

מטרות המרכז

(א) להוות כתובת לחוקרים מהארץ ומהעולם למחקר אקדמי מקיף של התחומים הרבים של החוסן מנקודת מבט של דיסציפלינות מדעיות שונות ומגוונות.
הדיסציפלינות כוללות תחומים כדוגמת כלכלה, סוציולוגיה, גיאוגרפיה, פסיכולוגיה ועוד כמו גם נושאים בין-תחומיים כדוגמת פריפריה ומרכז, אינטגרציה חברתית
(פערים חברתיים, הפליה חברתית ועוד) ועד לנושאים ערכיים כמו הסכמה על ערכים משותפים.
(ב) להוות כתובת לחוקרים צעירים בתארים מתקדמים בעזרת מלגות מחקר למחקרים בנושאי החוסן.
(ג) להוות כתובת לתחומי מחקר חברתיים-פוליטיים שיש להם קשר הדוק עם חוסן. לדוגמה, מנהיגים ומנהיגות, מעורבות פוליטית, אמון ברשויות ובהנהגה
המקומית והארצית המהווים חלק חשוב מהחוסן הקהילתי והלאומי.
(ד) להוות כתובת לפעילות המחקרית של סגל המכללה בתחומים הללו.
(ה) להוות בהמשך הדרך מרכז אקדמי שיזום פעילות אקדמית ענפה סביב התחומים הנ"ל: ימי עיון, כנסים, מקום להכשרה של אנשי מקצוע שירצו להתמחות
בתחום החוסן ובעתיד אולי הוצאת כתב עת.
(ו) להוות מרכז שיאגד את הידע המחקרי אקדמי בתחומי החוסן עם היישום המעשי של ידע זה בהכנת תוכניות התערבות ברמת הפרט, הקבוצה, הקהילה
ואוכלוסיות שונות להתמודדות עם קשיים מגוונים כמו אסונות טבע, משברים כלכליים וחברתיים, מצבים בטחוניים ועוד. יותר מכך, המכון יפתח תכניות "חיסון"
לחיזוק קהילות קיימות ולא רק כתגובה לאירועים שליליים.

וועדת היגוי אקדמית


רקע כללי

במכללה האקדמית תל חי הוחלט על הקמת מכון מחקר משותף לפקולטה למדעי החברה והרוח ולמכון משאבים. המועד המתוכנן להכרזה הרשמית על הקמת מכון המחקר מאי 2012 . הרעיון להקדיש את מכון המחקר המתוכנן לנושאים הרבים והמגוונים הקשורים לחוסן אינו מקרי: מזה שנים עוסקים חוקרים במכללה ובמכון משאבים בנושאי התמודדות עם מצבי חירום כחלק מהחיים לאורך גבול הלבנון.

'אצבע הגליל' שבפריפריה הצפונית של ישראל היתה אחד האזורים הראשונים בישראל שתושביה נאלצו ללמוד לחיות תחת התקפות חוזרות ונשנות של רקטות מעבר לגבול הלבנוני כמו גם עם חדירות מחבלים. במשך שנים, טרם היה העיסוק במצבי חירום מקובל על אנשי המקצוע בישראל, פותחו באזור זה דגמים ייחודיים של התמודדות ונרכש ניסיון רב בעזרה ליישובים השונים ולפלחי אוכלוסייה ייחודיים. הקמת המכון מהווה תוספת חשובה של רקע אקדמי מחקרי לידע המעשי הרב שנצבר באזור.
פרופ' שירה הנטמן - סגנית הנשיא לעניינים אקדמיים, המכללה האקדמית תל-חי
פרופ' מולי להד - נשיא עמותת 'משאבים' וראש תכנית המוסמך לטיפול באמצעות אומנות - דרמה תרפיה, המכללה האקדמית תל חי
פרופ' שאול קמחי - ראש החוג לפסיכולוגיה, המכללה האקדמית תל-חי
ד"ר משה פרחי - המכללה האקדמית תל-חי
פרופ' חיים גורן  - ראש המרכז הרב תחומי לחקר החוסן, המכללה האקדמית תל-חי ויו"ר עמותת 'משאבים'
גב' דורית אלמליח  - מנכ"ל 'משאבים'
צוות תפעול וכספים

פרופ' חיים גורן – ראש המכון לחקר החוסן, המכללה האקדמית תל-חי ויו"ר עמותת 'משאבים'
פרופ' ניר בקר - דיקאן הפקולטה למדעי החברה והרוח, המכללה האקדמית תל-חי
מר מוטי כהן - סמנכ"ל ומנהל כספים, המכללה האקדמית תל-חי
גב' דורית אלמליח - מנכ"ל עמותת משאבים
 
כל הזכויות שמורות © המרכז הרב תחומי לחקר החוסן  | טלפון: 046900601 דוא"ל:  cspc@icspc.org