כנס החוסן הבין תחומי והרב-תחומי (ינואר 2013)
הכנס בחן וחקור נושאים הקשורים לסוגי החוסן השונים (אישי, משפחתי, קהילתי, ארגוני, לאומי, אקולוגי וכו’) בהיבטים יישומיים, תיאורטיים ומחקריים. סקירת
ספרות בתחום מצביעה על מספר סוגיות עיקריות בעיסוק הנוכחי:
1 . אין אחידות במחקר אודות החוסן האישי, הקהילתי ו/או הלאומי.
2 . קיימות עדויות רבות יותר לגבי התוקף של כלי מדידה המעריכים את החוסן האישי, בעוד התוקף של כלי מדידה המעריכים את היבטי החוסן האחרים
(ארגוני, קהילתי ולאומי) טרם זכה למחקר מקיף.
3 . עיקר המחקרים אודות החוסן התמקדו בהיבט בודד של המבנה מבלי לבחון את ההיבטים האחרים ואת האינטראקציות השונות ביניהם.
4 . עדיין קיימת אי הסכמה לגבי ההגדרות של חוסן חברתי וציבורי.
 
לחיות בשלום עם טראומה? (ינואר 2014)
כנס החוסן השנתי ה- 2 של המרכז הרב תחומי לחקר החוסן התקיים, ב- 7 לינואר 2014 במוזיאון ארץ ישראל. הכנס "לחיות בשלום עם טראומה? טראומה
מקנדה. Prof. Peter Suedfeld - מאוסטרליה ו Prof. Richard Bryant , ושלומות" נערך בהשתתפותם של פרופ' מולי להד, פרופ' מריו מיקולינסר.
כנס חוקרים ARW 2014 בנושא חוסן (ינואר 2014)
מטרת הכנס הינה לדון בנושא החוסן לטרור ולאסונות המוניים. הכנס התקיים במשך יומיים אינטנסיביים בהם השתתפו חוקרים מדינות רבות כגון ארצות רבות, אוסטרליה וקנדה, וכן  ומדינות החברות בנאט"ו: אוקרינה, רומניה, בוסניה, בולגריה, מקדוניה, קרואטיה, ספרד, איטליה, אסטוניה, לטביה, גרמניה, נורבגיה, הולנד, רוסיה, ארה"ב ואנגליה.

בדיקה של סוגיות אלו היוו את תכליתו של הכנס.הכנס עסק בנושאים הבאים:
1. חוסן – היבטים ומשמעותם
2. המדידה של חוסן אישי, קהילתי ולאומי
3. הקשרים הפנימיים בין ההיבטים השונים של החוסן
4. מוכנות והשפעתה על חוסנם של פרטים וקהילות
5. חוסן משפחתי
6. היבטים כלכליים, מנהיגות וחוסן
7. הגברת החוסן
 
כל הזכויות שמורות © המרכז הרב תחומי לחקר החוסן  | טלפון: 046900601 דוא"ל:  cspc@icspc.org