בהמשך ליזמה בה נקטנו בשנת הלימודים תשע"ה, שבעקבותיה נוצרו בפקולטה למח"ר שישה מוקדי מחקר חדשים, אנו מבקשים לשוב ולהציג קול קורא נוסף, לשנת תשע"ו:
המכון לחקר החוסן קורא לחברי הסגל בפקולטה למדעי החברה והרוח במכללה האקדמית תל-חי להגיש הצעה ל'מוקד מחקר' נושאי \ תחומי שיפעל כתת-יחידה במסגרת המכון. אנו מכוונים להתארגנויות פנים-מכללתיות, שבמסגרתן יבוצעו מחקרים שעיקרם שיתוף פעולה בין חברי סגל במכללה סביב נושא/תחום ספציפי. מרכז כזה יבנה סביב קבוצת חוקרים (לפחות שלושה חוקרים מסגל המכללה ובהם לפחות שנים מהפקולטה למח"ר), שייזמו מחקרים משותפים בתחום הרלוונטי, יכינו הצעות מחקר ויגישו אותן לקרנות למיניהן.
אנו מבקשים שההצעה תוגש בפורמט המצורף; עליה לכלול:
  1. כותרת המוקד; הסבר קצר (מחצית העמוד) על הנושא שסביבו הוא נבנה.
  2. רשימת אנשי הסגל שנוטלים בו חלק, בתוספת רשימת פרסומים שלהם הרלוונטיים למוקד.
  3. כל צוות יכלול חוקר ראשי-מוביל ומתאם מחקרים ופעילות (יכול כמובן להיות אותו אדם). כל מוקד יבחר ויפעיל ועדת היגוי משלו ולפי בחירתו.
  4. שתי תכניות מחקר ראשוניות, שיכללו:
ד.1 כותרת; תקציר המחקר המוצע.
ד.2 שמות חוקרים שותפים וחלקו של כל חוקר.
ד.3 תקציב ראשוני ולוח זמנים משוער, להפעלת המחקר בשנת תשע"ו (המסתיימת ב-30 בספטמבר 2016).
ד.4 הצעות ורעיונות למקורות מימון נוספים למחקרי המוקד.

על המוקד להגיש במהלך השנה הצעת מחקר לקרן תחרותית.
כל מוקד שימצא ראוי (ועד לארבעה מוקדים, בהתאם לאפשרויות הכספיות) יתוקצב השנה בסכום של 15,000 ₪, שאמורים לסייע בהפעלת המחקרים המוצעים.  

מועד אחרון להגשת ההצעות למכון המחקר: 15 בינואר 2016.
יש לשלוח את ההצעה לכתובת gorenh@telhai.ac.il
להבהרות והתייעצויות – ניתן כמובן לתאם עימי פגישה, רצוי תאום טלפוני (0544-369196).
 
בברכה
חיים גורן

קול קורא ל'מוקדי מחקר' במסגרת המכון לשנת הלימודים תשע"ו


 
כל הזכויות שמורות © המרכז הרב תחומי לחקר החוסן  | טלפון: 046900601 דוא"ל:  cspc@icspc.org