מוקדי מחקר

המרכז הרב תחומי לחקר החוסן פועל דרך 'תת-מרכזים למחקר'. הכוונה להתארגנויות פנימיות, בתחום \ נושא \ עניין, שבמסגרתן יבוצעו מחקרים שעיקרם שת"פ בין אנשי סגל במכללה.
 
מטרת היחידה לקדם ולפתח את חקר לקות הלמידה, בהיבטים השונים האקדמיים, הרגשיים  והחברתיים. המחקר בתחום יסייע לתרום להצלחת סטודנטים עם ליקויי למידה בלימודים, וירחיב את הידע לטובת הצוותים המקצועיים במרכז התמיכה בתל- חי ובאקדמיה בארץ  בכלל ואולי גם בעולם.

 
חוקרים: דר' ורד שנער-גולן, דר' נורית כרמי, גב' עדי שרעבי-נוב וגב' יעל מלצר
חקר לקות הלמידה
מוקד משפחה במשבר יעסוק בתחום היחסים במשפחה ובמערכות הסובבות אותה במצבי לחץ ומשבר כגון: הגירה, מלחמה, שכול, טרור, פיגועים, משפחות בני מיעוטים, מחלות, מעברי חיים כרונולוגים (מעבר גיל) ומיבניים (ילודה, גירושין), אשפוז רפואי של בן משפחה ועוד.
המחקרים המתוכננים יבחנו הבדלים בהסתגלות של משפחות במצבי לחץ בטחוניים, כלכליים ואחרים תוך בחינתם של שלושה מרכיבים עיקריים בחוסן המשפחתי: התארגנות, תקשורת  ומשמעות
 
המוקד יעסוק בשלושה תחומים עיקריים: 
1) בחינת הגורמים התורמים והגורמים המעכבים התפתחות של חוסן אישי, קהילתי ולאומי, ואת השפעותיהם של אירועים מרכזיים בתחום הביטחוני, הכלכלי, הבריאותי, החינוכי, הבין-אישי וההתפתחותי על התפתחות זו.
2) מדדים התנהגותיים שעשויים לשמש כאינדיקטורים לרמתם של החוסן האישי, הקהילתי והלאומי.
3) בחינת תרומתן והצלחתן של התערבויות ברמה האישית וברמה הציבורית, שנועדו לטפח חוסן בשלוש הרמות הללו.
חקר החוסן האישי, הקהילתי והלאומי
משפחה במצבי משבר
מטרת המוקד היא להציע תרומה מחקרית חדשנית על ידי בחינת הזיקות האפשריות בין גילויי חוסן המתבטאים בסיפורי חיים לבין השפעת המעטפת ההיסטורית שבהם התרחשו אותם פרקי חיים על תהליכי העצמה אישיים. במלים אחרות, המחקרים שיתנהלו במוקד ינסו לברר קשרים אפשריים בין התפתחות חוסן במישור האישי ובמישור המרחבי/ההיסטורי. 
 
חוקרים: פרופ' שירה הנטמן, פרופ' רוברטה גרין, ד"ר יאיר זלטנרייך, וד"ר מוסטפא עבאסי
השתקפות חוסן דרך סיפורי חיים בגליל: 1945 – 1967 
חקר האופן שבו מעורבות האקדמיה בקהילה משפיעה (אם בכלל) על האקדמיה, הקהילה ותפיסת ה'מקום' וה'מקומיות' בקרב חוקרים ותושבים כאחד. הצעת מחקר זו תבדוק האם, ואם כן כיצד ובאילו תנאים ומובנים, פעילות משותפת של האקדמיה והקהילה מקדמת את האקדמיה (גילויים חדשים לצד שינוי בפרוצדורות הצדקה) ואת הקהילה (הכרה בזהות, ידע ושייכות מקומיים לצד העצמת חוסן ותקווה על בסיס אזורי).

 
חוקרים: ד"ר אילת שביט, ד"ר יונתן קסלר, ד"ר תמר אריאלי
מקום לדאגה
בעשורים האחרונים קיימת התעניינות עצומה בעולם במציאת מקורות אנרגיה חלופיים ומתחדשים. חזית המחקר בביוטכנולוגיה בעולם ובמכללת תל-חי כוללת כיום, בין השאר, את החיפוש אחר מקורות אנרגיה חלופיים, שניתן לייצרם ממשאבים מתחדשים, ושהשפעתם על הסביבה היא מזערית. מוקד מחקר זה יבחן את הכדאיות הכלכלית של שיטות ההפקה השונות ויתרום להבנה של התזמון והכדאיות של המעבר מדלקים פוסיליים למקורות אנרגיה מתחדשים.
חוקרים: פרופ' דורון לביא, ד"ר חסן עזאיזה, ד"ר ינאי פרחה
הכדאיות הכלכלית של הפקת אנרגיה ותוצרים מסחריים מחקלאות

 
חוקרים: ד"ר עופרה וולטר,  ד"ר ורד שנער-גולן, ד"ר זאב גרינברג
דימוי עצמי ותחושת רווחה - גורמים אישיים והשפעות סביבתיות
הנושא הנחקר עוסק בבדיקה והערכת השפעת גורמים סביבתיים ואישיים על דימוי עצמי ורווחה אישית בקרב מתבגרים, והוריהם. מוקד זה יבחן את מערכת היחסים בין אם לבתה בגיל ההתבגרות והקשרה לפיתוח הדימוי הגופני והדימוי העצמי,  את הקשר שבין הדימוי הגופני של הנערה לבין תפיסת הרווחה האישית שלה, ואת ההבדלים בין נערים לנערות והשפעת הקשר ההורי על דימוי הגוף והרווחה האישית שלהם. 

 
מעוניינים לראות את מוקד המחקר שלכם כאן?
מכון לחקר החוסן קורא לחברי הסגל בפקולטה למדעי החברה והרוח במכללה האקדמית תל-חי להגיש הצעה ל'מוקד מחקר' נושאי \ תחומי שיפעל כתת-יחידה במסגרת המכון.

כל מוקד שימצא ראוי (ועד לארבעה מוקדים, בהתאם לאפשרויות הכספיות) יתוקצב השנה בסכום של 15,000 ₪, שאמורים לסייע בהפעלת המחקרים המוצעים.  


 
חוקרים: ד"ר נורית כרמי, ד"ר יונתן קסלר, ד"ר ינאי פרחה
מחקרי חברה וסביבה - פסיכולוגיה וסוציולוגיה סביבתית
ישנה הסכמה כי ההתחממות העולמית ושינוי האקלים מהווים איום חמור על בריאותם, רווחתם וחייהם של מיליוני בני אדם ברחבי העולם.  עם זאת, קיים פער בין החומרה המיוחסת לאיום זה לבין התגובה אליו. אנו מציעים לבצע מחקר משולב הכולל גישה כמותנית (ניתוח גורמים מגשש) ואיכותנית (שימוש ב-Repertory grid, טכניקה למדידת האסוציאציות שמעוררים האיומים) שילוב שטרם נוסה עד כה בתחום הערכת סיכונים. 

 
חוקרים: ד"ר סופיה כץ, ד"ר גדי ישי, פרופ' ציונה גרוסמרק,  ד"ר ליהי יריב-לאור, פרופ' איירן איבר
האדם כמרכז: דיאלוג פילוסופי בין מחשבת סין ליהדות
על אף נקודות מוצא תאולוגיות שונות, תפיסות העולם היהודית והסינית חולקות מאפיינים משותפים רבים ביחס לחוויה האנושית. מוקד המחקר "האדם כמרכז: דיאלוג פילוסופי בין מחשבת סין ליהדות" שם לו למטרה לחקור את השקפותיהם של הוגי דעות סינים ויהודים לגבי שאלות אלו ולגבי סוגיות אחרות הנמצאות במרכז הדיון הפילוסופי על משמעות חיי האדם והתרבות האנושית. 

 
חוקרים: ד"ר זאביק גרינברג, ד"ר ורד גולן שנער,
ד"ר ענת רביב, ד"ר דפנה שגיב
השפעת לימודים אקדמיים על מאפיינים אובייקטיביים וסובייקטיביים של חוסן פנימי ומסוגלות עצמית של נשים המקיימות משפחות יחידניות 
המחקרים המוצעים במסגרת מוקד המחקר בוחנים את ההשפעה של לימודים גבוהים על תחושת מסוגלות העצמית, חוללות עצמית, ורווחה אישית של נשים המנהלות משפחות יחידניות ביישובים פריפריים. המוקד מציע שני מחקרים: הראשון הבוחן את השפעת הלימודים הגבוהים על תחומים אלה בקרב בוגרות תואר ראשון. המחקר השני יבקש לערוך השוואה בין נשים שלמדו לנשים במצב משפחתי וכלכלי דומה שלא למדו ולבחון מהם התחומים בהם מתקיימים הבדלים בין שתי אוכלוסיות אלה.
 
כל הזכויות שמורות © המרכז הרב תחומי לחקר החוסן  | טלפון: 046900601 דוא"ל:  cspc@icspc.org